சத்ரு சம்ஹார ஸ்கந்த ஹோமம்.

ஸ்ரீதன்வந்திரி பீடத்தில் சத்ரு சம்ஹார ஸ்கந்த ஹோமம்..!

ஸ்ரீதன்வந்திரி பீடத்தில் சத்ரு சம்ஹார ஸ்கந்த ஹோமம்..!

இராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாபேட்டை ஸ்ரீ தன்வந்திரி ஆரோக்ய பீடத்தில், இன்று 10.07.2020 வெள்ளிக்கிழமைதேய்பிறை…
மேலும் படிக்க