காங்கிரஸ் | குலாம்நபி ஆசாத்

மக்களுடனான தொடர்பை காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இழந்துவிட்டனர் – காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குலாம்நபி ஆசாத் கவலை

மக்களுடனான தொடர்பை காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இழந்துவிட்டனர் – காங்கிரஸ்…

காங்கிரஸ் கட்சியின் அமைப்பு சிதைந்து போயுள்ளதாக அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் திரு. குலாம்…
மேலும் படிக்க