இயக்கங்கள் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

கல்யாணராமனை கண்டித்து அச்சன்புதூரில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்..!

கல்யாணராமனை கண்டித்து அச்சன்புதூரில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்..!

முகம்மது நபி (ஸல்) அவர்களை இழிவுபடுத்தி பேசிய கல்யாணராமனை கண்டித்தும், தேசிய பாதுகாப்பு…
மேலும் படிக்க