இம்ப்ரோ சித்த மருத்துவப் பொடி

இம்ப்ரோ சித்த மருத்துவப் பொடியில் கொரோனாவ கிருமியை கட்டுப்படுத்தும் திறன் உள்ளதா..? மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் பதில் அளிக்க  உயர்நீதிமன்றம் கிளை உத்தரவு..?

இம்ப்ரோ சித்த மருத்துவப் பொடியில் கொரோனாவ கிருமியை கட்டுப்படுத்தும்…

<hr>கொரோனாவுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இம்ப்ரோ சித்த மருத்துவப் பொடியை மத்திய அரசு பரிசோதிக்க வேண்டும்…
மேலும் படிக்க