இந்திய கடற்படை கப்பல்கள்

வியட்நாம் கடற்படையுடன் இருதரப்பு கூட்டு பயிற்சியில்  ஈடுபட்ட இந்திய கடற்படை.!

வியட்நாம் கடற்படையுடன் இருதரப்பு கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட்ட இந்திய…

தென் சீன கடலில் இந்திய கடற்படை கப்பல்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு வருவதன் தொடர்ச்சியாக, வியட்நாம்…
மேலும் படிக்க