ஆதி மாசாணி அம்மன் கோவில்

சோழவந்தான் ஆதி மாசாணி அம்மன் கோவில் திருவிழா பக்தர்கள் பூக்குழி இறங்கினர்.!

சோழவந்தான் ஆதி மாசாணி அம்மன் கோவில் திருவிழா பக்தர்கள்…

சோழவந்தான் அருகே கோயில் குருவித்துறை வேட்டார் குளம் அருகில் ஆதி மாசாணி அம்மன்…
மேலும் படிக்க