அயோத்தியில் ராமர் கோவில்

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் – ராமேஸ்வரத்திலிருந்து புனித மண் எடுத்துச் செல்ல ஏற்பாடு..!

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் – ராமேஸ்வரத்திலிருந்து புனித மண்…

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட இருப்பதால் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம்…
மேலும் படிக்க