ஸ்ரீசங்கராச்சாரியார் சுவாமிகளை மத்திய உள்துறை பாதுகாப்பு அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள். சந்தித்து ஆசி பெற்றார்

சினிமா துளிகள்

ஸ்ரீசங்கராச்சாரியார் சுவாமிகளை மத்திய உள்துறை பாதுகாப்பு அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள். சந்தித்து ஆசி பெற்றார்

ஸ்ரீசங்கராச்சாரியார் சுவாமிகளை மத்திய உள்துறை பாதுகாப்பு அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள். சந்தித்து ஆசி பெற்றார்

கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள சிருங்கேரி பீடம் ஸ்ரீசங்கராச்சாரியார் சுவாமிகளை மத்திய உள்துறை பாதுகாப்பு அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள். சந்தித்து ஆசி பெற்றார்

Leave your comments here...