2022- 2023 ஆம் கல்வியாண்டில், 10,11,12 ஆம் வகுப்புக்களுக்கான பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை வெளியீடு.!

இந்தியா

2022- 2023 ஆம் கல்வியாண்டில், 10,11,12 ஆம் வகுப்புக்களுக்கான பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை வெளியீடு.!

2022- 2023 ஆம் கல்வியாண்டில், 10,11,12 ஆம் வகுப்புக்களுக்கான பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை வெளியீடு.!

தமிழகத்தில் 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வுகள் நடைபெறும் தேதியை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வெளியிட்டுள்ளார்.

இதன்படி 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 13 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி வரை தேர்வு நடைபெறுகிறது. 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 14 ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 5 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி தொடங்கி 20 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை சுமார் 10 லட்சம் மாணவ மாணவிகள் எழுத உள்ளனர்.

12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு: மார்ச் 13 – தமிழ் மார்ச் 15 – ஆங்கிலம் மார்ச் 17 – கணினி அறிவியல், உயிரி வேதியல், மனையியல் மார்ச் 21 – இயற்பியல், பொருளியல் மார்ச் 27 – கணிதவியல், விலங்கியல், வணிகவியல் ஏப்ரல் 03 – வேதியியல், கணக்கு பதிவியல், புவியியல்

11-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு: மார்ச் 14 – தமிழ் மார்ச் 16 – ஆங்கிலம் மார்ச் 20 – இயற்பியல், பொருளாதாரம், கணினி, தொழில்நுட்பம் மார்ச் 24 – உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு, வணிக கணிதம், புள்ளியியல் மார்ச் 28 – வேதியியல், கணக்கு, நிலவியல் மார்ச் 30 – கம்யூனிகேட்டிவ் ஆங்கிலம், கணினி அறிவியல், உயிர் வேதியியல், வீட்டு அறிவியல், அரசியல் அறிவியல் ஏப்ரல் 05 – கணிதம், விலங்கியல், வர்த்தகம், மைக்ரோ உயிரியல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவுமுறை டெக்ஸ்டைல்

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு: ஏப்ரல் 06 – தமிழ் ஏப்ரல் 10 – ஆங்கிலம் ஏப்ரல் 13 – கணிதம் ஏப்ரல் 15 -விருப்ப மொழி ஏப்ரல் 17 – அறிவியல் ஏப்ரல் 20 – சமூக அறிவியல் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave your comments here...