world population | India

இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 2048-ல் 160 கோடியாக உயரும் – ஆராய்ச்சியாளர்கள் தகவல்.!

இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 2048-ல் 160 கோடியாக உயரும்…

அமெரிக்காவின் வாசிங்டன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மக்கள் தொகை குறித்து ஆராய்ச்சி நடத்தினர்.…
மேலும் படிக்க