SolidWaste

நகர்ப்புற திடக்கழிவு மேலாண்மை: ‘குப்பையில் இருந்து வளம்’

நகர்ப்புற திடக்கழிவு மேலாண்மை: ‘குப்பையில் இருந்து வளம்’

அதிகரித்துக் கொண்டே வரும் மக்கள் தொகை மற்றும் வேகமான நகரமயமாக்கல் ஆகியவற்றின் காரணமாக,…
மேலும் படிக்க