Kashmir | 370A | Internet

6 மாதங்களுக்கு பிறகு காஷ்மீரில் மீண்டும் இணைய சேவை..!!

6 மாதங்களுக்கு பிறகு காஷ்மீரில் மீண்டும் இணைய சேவை..!!

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும், 370-வது சட்டப்பிரிவு நீக்கப்பட்ட பின்னர்…
மேலும் படிக்க