Indus Waters | Golden temple

சிந்து நதி நீர் பகிர்வு : இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான பேச்சுவார்த்தை – பொற்கோவிலுக்கு வருகை தந்த பாகிஸ்தான் சிந்து நதி ஆணையருக்கு நினைவுப்பரிசு .!

சிந்து நதி நீர் பகிர்வு : இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான…

சிந்து நதி நீர் பகிர்வு தொடர்பான நிரந்தர சிந்து நதி ஆணையத்தின் கூட்டம்…
மேலும் படிக்க