IndianArmy | Russia

ரஷ்யாவில் நடைபெறும் “ஜாபாட் 2021” எனும் பல்முனை பயிற்சியில் பங்கேற்க்கும் இந்திய ராணுவம்..!

ரஷ்யாவில் நடைபெறும் “ஜாபாட் 2021” எனும் பல்முனை பயிற்சியில்…

ரஷ்யாவில் நடைபெறவுள்ள ஜாபாட் 2021 எனும் பல்முனை பயிற்சியில் இந்திய ராணுவம் பங்கேற்கவுள்ளது.…
மேலும் படிக்க