Indian Army launches | Software

ராணுவத்திற்கான பாதுகாப்பான மொபைல் இணைய செயலியை இந்திய ராணுவம் தொடங்கியது.!

ராணுவத்திற்கான பாதுகாப்பான மொபைல் இணைய செயலியை இந்திய ராணுவம்…

இந்திய ராணுவத்தின் சார்பில் கட்டமைப்பு நிர்வாக மென்பொருள் மற்றும் மொபைல் இணைய செயலி…
மேலும் படிக்க