HumanDevelopment | UnitedNations| UNDP

மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டு : ஐ.நா. தரவரிசை பட்டியிலில்  இந்தியா 129வது இடத்திற்கு முன்னேற்றம்..!

மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டு : ஐ.நா. தரவரிசை பட்டியிலில்…

ஐ.நா. மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டு தரவரிசையில், இந்தியா 129-வது இடத்தை பெற்று முன்னேற்றம்…
மேலும் படிக்க