Hafizsaeed | Pakistan |Terrorfinancing

தீவிரவாதத்திற்கு நிதியுதவி: ஹபீஸ் சயீதுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து பாகிஸ்தான் நீதிமன்றம்

தீவிரவாதத்திற்கு நிதியுதவி: ஹபீஸ் சயீதுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை…

மும்பை தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட ஹபீஸ் சயீதுவுக்கு பாகிஸ்தான் நீதிமன்றம் 5 ஆண்டுகள்…
மேலும் படிக்க