Central Government’s Jal Jeevan Mission

ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும்  டிசம்பர்-2022க்குள் குடிநீர் இணைப்பு வசதி – மத்திய அரசு அறிவிப்பு

ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் டிசம்பர்-2022க்குள்…

ஜம்மு & காஷ்மீரில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் டிசம்பர் 2022க்குள் குழாய் மூலம்…
மேலும் படிக்க