Central Government | Pakistan

இந்து அமைப்பு தலைவர்களை கொல்ல பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பு சதி – மத்திய அரசு எச்சரிக்கை.. !

இந்து அமைப்பு தலைவர்களை கொல்ல பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பு…

பஞ்சாபில் அமைதியை சீர்குலைக்கும் வகையில் ஹிந்து அமைப்புகளைச் சேர்ந்த சில முக்கிய தலைவர்களை…
மேலும் படிக்க