370-வது சட்டப்பிரிவு நீக்கம்:

370-வது சட்டப்பிரிவு நீக்கம் : காஷ்மீரில் வெளிமாநிலத்தவர்கள் இருவர் நிலம் வாங்கியுள்ளனர் – மத்திய அரசு

370-வது சட்டப்பிரிவு நீக்கம் : காஷ்மீரில் வெளிமாநிலத்தவர்கள் இருவர்…

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்டப்பிரிவு 370 நீக்கப்பட்டு 2 ஆண்டுகள்…
மேலும் படிக்க