122 எம்எம் காலிபெர் ராக்கெட்

122 எம்எம் காலிபெர் ராக்கெட்டை டிஆர்டிஓ வெற்றிகரமாக சோதனை செய்தது.!

122 எம்எம் காலிபெர் ராக்கெட்டை டிஆர்டிஓ வெற்றிகரமாக சோதனை…

உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட 122 எம்எம் காலிபெர் ராக்கெட் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ராக்கெட்…
மேலும் படிக்க