ஹரிஹர தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள்

மதுரை ஆதீனத்தின் 293-வது ஆதீனமாக  இளைய ஆதீனம் ஹரிஹர தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள்  தேர்வு

மதுரை ஆதீனத்தின் 293-வது ஆதீனமாக இளைய ஆதீனம் ஹரிஹர…

மதுரையில் தொன்மையான சைவ திருமடங்களில் முக்கியமானது மதுரை ஆதீனம் ஆகும். சுமார் 1500…
மேலும் படிக்க