விஸ்வகர்மா தினம்

விஸ்வகர்மா தினம் : புனே பொறியியல் கல்லூரிக்கு உத்கிருஷ்ட் சன்ஸ்தான் விஸ்வகர்மா விருதை வழங்கிய மத்திய கல்வி அமைச்சர் .!

விஸ்வகர்மா தினம் : புனே பொறியியல் கல்லூரிக்கு உத்கிருஷ்ட்…

விஸ்வகர்மா தினத்தை முன்னிட்டு இரண்டாவது உத்கிருஷ்ட் சன்ஸ்தான் விஸ்வகர்மா விருதை மத்திய கல்வி…
மேலும் படிக்க