விலையில்லா முட்டை வழங்கல்

சத்துணவு மாணவர்களுக்கு  4ம்  கட்டமாக விலையில்லா முட்டை வழங்கல்.!

சத்துணவு மாணவர்களுக்கு 4ம் கட்டமாக விலையில்லா முட்டை வழங்கல்.!

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் நடுநிலைப் பள்ளியில் சத்துணவு சாப்பிடும்…
மேலும் படிக்க