வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

100 சதவிகிதம் வாக்களிப்பதை  வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் பங்குபெற்ற ரங்கோலி போட்டி

100 சதவிகிதம் வாக்களிப்பதை வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் பங்குபெற்ற ரங்கோலி…

தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் நடுநிலைப் பள்ளியில் 100 சதவிகிதம் வாக்களிப்பதை வலியுறுத்தி…
மேலும் படிக்க