வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கம்

தனி ஊதியம் ஏற்படுத்தக் கோரி, வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க ஆர்ப்பாட்டம்.!

தனி ஊதியம் ஏற்படுத்தக் கோரி, வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க…

வருவாய்த்துறைக்கு தனி ஊதியம் நிர்ணயம், பேரிடர் மேலாண்மை, தேர்தல் பணிக்கு நேர்முக உதவியாளர்…
மேலும் படிக்க