லோயர் அருண் நீர்மின் உற்பத்தித் திட்டம்

நேபாளத்தில் 679 மெகாவாட் லோயர் அருண் நீர்மின் உற்பத்தித் திட்டம்: இந்தியா-நேபாளம் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்..!

நேபாளத்தில் 679 மெகாவாட் லோயர் அருண் நீர்மின் உற்பத்தித்…

நேபாளத்தில் 679 மெகாவாட் லோயர் அருண் நீர்மின் உற்பத்தித் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காகஇந்திய எரிசக்தி…
மேலும் படிக்க