”லவ் ஜிகாத்”

உத்தர பிரதேசத்தில் “லவ் ஜிகாத்திற்கு” எதிராக அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க அமைச்சரவை ஒப்புதல்.!

உத்தர பிரதேசத்தில் “லவ் ஜிகாத்திற்கு” எதிராக அவசர சட்டம்…

உத்தர பிரதேசத்தில் லவ் ஜிகாத்திற்கு எதிராக அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க மாநில அமைச்சரவை…
மேலும் படிக்க