ரேஷன் கடை

ரேஷன் கடைகளில் பணியாளர்களைத் தவிர  வெளிநபர்கள் இருந்தால் கைது நடவடிக்கை.!

ரேஷன் கடைகளில் பணியாளர்களைத் தவிர வெளிநபர்கள் இருந்தால் கைது…

நியாய விலைக் கடைகளில் பணியாளர்களை தவிர்த்து வெளிநபர்கள் இருந்தால் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க…
மேலும் படிக்க