ரஃபேல் விமானங்கள்

கலக்கத்தில் சீனா : ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தை ஒட்டிய மலைப்பகுதிகளில் ரஃபேல் போர் விமானங்கள் ரோந்து பயிற்சி.!

கலக்கத்தில் சீனா : ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தை ஒட்டிய மலைப்பகுதிகளில்…

இந்தியாவிற்கு வந்த ஐந்து விமானங்களும் ஹிமாசலபிரதேசத்தின் மலைப்பகுதியில், இரவு நேர நடவடிக்கைகளுக்கு தன்னை…
மேலும் படிக்க