யாஸ் புயல்

மேற்கு வங்கத்தில் யாஸ் புயலால் 3 லட்சம் வீடுகள் சேதம்

மேற்கு வங்கத்தில் யாஸ் புயலால் 3 லட்சம் வீடுகள்…

யாஸ் புயல் காரணமாக மேற்கு வங்கத்தில் 3 லட்சம் வீடுகள் சேதம் அடைந்து…
மேலும் படிக்க