மோட்டார் வாகன ஆவணங்கள்

ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளிட்ட வாகன ஆவணங்களை புதுப்பிக்கும் காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு – சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம்

ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளிட்ட வாகன ஆவணங்களை புதுப்பிக்கும் காலக்கெடு…

மோட்டார் வாகன ஆவணங்கள் செல்லுபடியாகும் காலகெடு இந்த ஆண்டு டிசம்பர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது…
மேலும் படிக்க