மோகன் பகவத்

சுயச்சார்பு  என்றால் அயல்நாட்டுத் தயாரிப்புகளை புறக்கணிப்பது என்று அர்த்தமல்ல – மோகன் பகவத் விளக்கம்

சுயச்சார்பு என்றால் அயல்நாட்டுத் தயாரிப்புகளை புறக்கணிப்பது என்று அர்த்தமல்ல…

சுதேசி என்றால் எல்லா அயல்நாட்டுத் தயாரிப்புகளையும் புறக்கணிப்பதாக அர்த்தமல்ல என்று ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர்…
மேலும் படிக்க