முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடு

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளை ஒருங்கிணைத்து புதிய சுற்றுலா திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் – மத்திய இணை அமைச்சர் முருகன் வலியுறுத்தல்..!

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளை ஒருங்கிணைத்து புதிய சுற்றுலா திட்டத்தை…

தென் மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்களின் மாநாடு, பெங்களூருவில் மத்திய சுற்றுலா, கலாச்சாரம் மற்றும்…
மேலும் படிக்க