மின் உற்பத்தி

மின் கட்டணத்தை குறைப்பதற்கான திட்டம் வெளியீடு:  5 சதவீதம் வரை குறையலாம்..!

மின் கட்டணத்தை குறைப்பதற்கான திட்டம் வெளியீடு: 5 சதவீதம்…

நுகர்வோர் மின் கட்டணத்தை குறைக்கும் நோக்கத்துடன், மின்துறையில் போட்டி அதிகரிக்கும் முறை குறித்து…
மேலும் படிக்க