மஹாளய அமாவாசை

மஹாளய அமாவாசையில் தர்ப்பணம் செய்வது ஏன்?

மஹாளய அமாவாசையில் தர்ப்பணம் செய்வது ஏன்?

தர்ப்பணம் செய்வதால், மூதாதையர்களின் ஆசி கிட்டும் என்பது நம்பிக்கை. தர்ப்பணம் அமாவாசையன்று செய்வதால்,…
மேலும் படிக்க