மத்திய ஜவளித்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி

ஜவுளித்துறையில் 4.5 கோடி பேருக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்பு..!

ஜவுளித்துறையில் 4.5 கோடி பேருக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்பு..!

ஜவுளித்துறையில் 4.5 கோடி பேர் நேரடி வேலை வாய்ப்பு பெற்றுள்ளதாக மத்திய ஜவளித்துறை…
மேலும் படிக்க