மத்திய கப்பல்துறை அமைச்சகம்

ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதி முதல் அமல் – இந்திய கடற்பரப்பில் வர்த்தக, மீன்பிடிக் கப்பல்களுக்கு தனி வழித்தடம்.!

ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதி முதல் அமல் – இந்திய…

தென்மேற்கு இந்திய கடற்பரப்பில், வர்த்தக மற்றும் மீன்பிடிக் கப்பல்களுக்கு தனி வழித்தடம் அமைக்க…
மேலும் படிக்க