மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி

மின்சார வாகனங்களுக்கான மின்கலங்களை, உள்நாட்டில் தயாரிக்க ஒருங்கிணைந்த முயற்சி வேண்டும் – மத்திய அமைச்சர்  நிதின் கட்கரி

மின்சார வாகனங்களுக்கான மின்கலங்களை, உள்நாட்டில் தயாரிக்க ஒருங்கிணைந்த முயற்சி…

மின்சார வாகனங்களுக்கு, உள்நாட்டு மின்கலங்களை உருவாக்க ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என…
மேலும் படிக்க