மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தகவல்

பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் ரூ.95,000 கோடி இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது – மத்திய அமைச்சர்  நரேந்திர சிங் தோமர் தகவல்

பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் ரூ.95,000…

பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் ரூ.95,000 கோடி இழப்பீடு பெற்றுள்ளனர்…
மேலும் படிக்க