மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில்

மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள கல்வெட்டுகளை பிரதியெடுக்கும் பணி துவக்கம்.!!

மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள கல்வெட்டுகளை பிரதியெடுக்கும்…

மதுரை மீனாட்சி சுந்ததரேசுவரர் கோயிலில், கல்வெட்டுகளை பிரதியெடுக்கும் பணிகளில் நிபுணர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். உலக…
மேலும் படிக்க