மண் வள பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி பேரணி

மண் வள பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி 1,600 கி.மீ சைக்கிள் பேரணி – ஈஷா தன்னார்வலர்கள் வரவேற்பு

மண் வள பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி 1,600 கி.மீ சைக்கிள்…

அழிந்து வரும் மண் வளத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்…
மேலும் படிக்க