மக்காச்சோளம் படைப்பூழு

மக்காச்சோளம் படைப்பூழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து வேளாண் துறை அதிகாரிகள்  விவசாயிகளுக்கு செயல் முறை விளக்கப் பயிற்சி.!

மக்காச்சோளம் படைப்பூழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து வேளாண் துறை…

இராஜபாளையம் வட்டாரத்தில் மக்காச்சோளம் படைப்பூழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது வேளாண் துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகளுக்கு…
மேலும் படிக்க