புல்வாமா தாக்குதல்

புல்வாமா தாக்குதல் வழக்கு – நீதிமன்றத்தில் 13,500 பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

புல்வாமா தாக்குதல் வழக்கு – நீதிமன்றத்தில் 13,500 பக்க…

ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் லெட்போரா என்ற இடத்தில் 2019ம் ஆண்டு பிப்ரவரி…
மேலும் படிக்க