புரெவி புயல்

புரெவி புயல் காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட விமான சேவைகள் இன்று மீண்டும் தொடக்கம்

புரெவி புயல் காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட விமான சேவைகள் இன்று…

புரெவி புயல் காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட விமான சேவைகள் இன்று மீண்டும் தொடங்குகின்றன. கனமழை…
மேலும் படிக்க