புரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை

2-வது ஆண்டாக உலக புகழ்பெற்ற புரி ஜெகன்நாதர் யாத்திரையில் பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை

2-வது ஆண்டாக உலக புகழ்பெற்ற புரி ஜெகன்நாதர் யாத்திரையில்…

ஒடிசாவின் புரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை உலக புகழ்பெற்றதாகும். கடந்த ஆண்டு கொரோனாவின்…
மேலும் படிக்க