பிரதமர் மோடி | மிஷன் கர்மயோகி

அரசு ஊழியர்களை ஆக்கப்பூர்வமாக தயார்படுத்துவதே “மிஷன் கர்மயோகி” திட்டத்தின் நோக்கம் – பிரதமர் மோடி

அரசு ஊழியர்களை ஆக்கப்பூர்வமாக தயார்படுத்துவதே “மிஷன் கர்மயோகி” திட்டத்தின்…

பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.…
மேலும் படிக்க