பிரதமர் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டம்

பிரதமர் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டம்: கூடுதல் உணவு தானியம் ஒதுக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

பிரதமர் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டம்: கூடுதல்…

தேசிய உணவுப் பாதுகாப்பு சட்ட பயனாளிகளுக்கு கூடுதல் உணவு தானியங்களை ஒதுக்க மத்திய…
மேலும் படிக்க