பியூஷ் கோயல்

கொரோனா எதிரான போரில் இந்திய ரயில்வே ஆற்றிய  பங்கை வரலாறு நினைவில் கொள்ளும் – பியூஷ் கோயல் பெருமிதம்

கொரோனா எதிரான போரில் இந்திய ரயில்வே ஆற்றிய பங்கை…

ரயில்வே மண்டலங்களின் செயல்பாடுகளை மூத்த அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்த மத்திய ரெயில்வே அமைச்சர்…
மேலும் படிக்க
ஜனநாயக முறையிலான வளர்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பம் உதவிகரமாக இருக்கும் – பியூஷ் கோயல்

ஜனநாயக முறையிலான வளர்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பம் உதவிகரமாக இருக்கும் –…

மாறிவரும் பொருளாதார சூழல்: திறன் அறிதல் மற்றும் உருவாக்குதல் எனும் தலைப்பிலான மெய்நிகர்…
மேலும் படிக்க