பயோமெட்ரிக் முறை

ரேசன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் முறை தாற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுமா?

ரேசன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் முறை தாற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுமா?

தமிழகத்தில் உள்ள ரேசன் கடைகளில் நடைமுறையில் உள்ள பயோமெட்ரிக் முறை கொரோனா காலம்…
மேலும் படிக்க